Friday, May 7, 2010

Creative Writing Class: Announcement

I thought I just want to post this earliear as a reminder to both Journalism Club members and myself - next class will be on WRITING FANTASY NOVELS: LEGENDS, RULES OF MAGIC and CURSES.

Saya cuma mahu membuat pengumuman awal sebagai peringatan kepada ahli Kelab Kewartawanan dan diri saya sendiri - kelas minggu depan adalah mengenai MENULIS NOVEL FANTASI : LEGENDA, PERATURAN KUASA AJIAB dan SUMPAHAN.

Saya akan gunakan contoh-contoh dari Harry Potter dan Twilight untuk membuka ruang kuasa ajaib dan sumpahan yang baru. Jika ada yang pernah membaca/ menonton Howl's Moving Castle, Princess Mononoke lagi bagus.

I will use examples from Harry Potter and Twilight. Opinions from those who have read/ watched Howl's Moving Castle and Princess Mononoke are much welcomed.

No comments:

Post a Comment